Projekty:

DSC07294
16 kwietnia, 2016

W dniach 15-26 lutego 2016 r. dzieci i młodzież uczęszczające do dębickich szkół podstawowych i miejskich gimnazjów uczestniczyły w zimowisku z autorskim programem profilaktycznym „Ciesz się wolnością, nie daj się oszukać”. Oprócz zajęć, które odbywały się w PWD „Promyki Nadziei” uczestnicy zadania poznawali dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze podczas wycieczki i programów edukacyjnych pt.  „Śladami pracy […]

1
13 stycznia, 2016

Od 1 stycznia 2016 r.Gmina Miasta Dębica w ramach zadania publicznego „Prowadzenie Ogólnomiejskiej Placówki Wsparcia Dziennego” współfinansuje prowadzenie PWD „Promyki Nadziei”. W ramach tego projektu w Placówce realizowany jest roczny program profilaktyczny „Razem bezpieczniej”. Wychowankowie Placówki będą uczestniczyć w spektaklach profilaktycznych i warsztatach. Na niektóre warsztaty zostaną zaproszeni do udziału także rodzice wychowanków. W Placówce […]

2
13 stycznia, 2016

Projekt realizowany w Placówce Wsparcia Dziennego „Promyki Nadziei” od 1 września – 31 grudnia 2015 r. był współfinansowany ze środków Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Uczestnicy projektu brali czynny udział m.in. w zajęciach logopedycznych, muzycznych i plastyczno-ceramicznych.

3
13 stycznia, 2016

Projekt realizowany w Placówce Wsparcia Dziennego „Promyki Nadziei” w 2015 r. Był on dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 -2015.   W ramach tego projektu wychowankowie Placówki uczestniczyli w festynie „Jesteśmy razem”, w zajęciach socjoterapeutycznych, […]