Kim jesteśmy?

kim jestesmy„Promyki Nadziei” to Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży, którą prowadzą Siostry Służebniczki Dębickie w domu macierzystym Zgromadzenia w Dębicy przy ul. Krakowskiej 15. Placówce patronuje Założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek – bł. Edmund Bojanowski – serdecznie dobry człowiek, który swoje życie i talenty poświęcił służbie dzieciom, ubogim i chorym. Przykładem własnego życia pouczał wszystkich, aby pomnażając dobro dawali nadzieję – sobie nawzajem, tym, którzy ją tracą doświadczeni trudnościami oraz tym, którym wydaje się, że ich życie nie ma sensu.
 
Wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego, za wzorem swego Patrona, chcą być „Promykami Nadziei” w swoim środowisku. Pochodzą oni z rodzin zdrowych, pełnych i niepełnych, spójnych i zagrożonych rozbiciem, wielodzietnych, niezaradnych, ubogich, pozostających w kryzysie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na bezrobocie, alkoholizm, itp.

Placówka podejmuje działania wzmacniające rodzinę w realizacji jej funkcji opiekuńczej i wychowawczej oraz zapobiega zjawiskom szkodliwym przez zwalczanie ich przyczyn.