Co robimy?

Placówka Wsparcia Dziennego „Promyki Nadziei” zapewnia swoim wychowankom:

 

1)    opiekę i wychowanie, sprawowaną podczas pobytu dzieci i młodzieży w Placówce oraz zajęć

       organizowanych przez Placówkę poza siedzibą;

 

2)    pomoc w nauce poprzez:

a)    tworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej,
b)    udzielanie wsparcia przy odrabianiu lekcji,
c)    wyrównywanie zaległości w nauce szkolnej,
d)    utrwalanie wiedzy zdobywanej w szkole;