Cel

Systematyczna praca z wychowankami Placówki Wsparcia Dziennego „Promyki Nadziei” ma na celu:

1)     Integralny rozwój osobowości:

a)    rozpoznawanie i rozwijanie zdolności oraz talentów,
b)    budowanie realistycznego obrazu siebie i akceptacji siebie,
c)    poznawanie i nazywanie własnych emocji i uczenie kontroli nad nimi,
d)    poznawanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją,
e)    dbanie o rozwój fizyczny,
f)    uczenie postawy wdzięczności, sztuki dawania i przyjmowania,
g)    uczenie samodzielności i umiejętności radzenia sobie w życiu,
h)    wyrównywanie deficytów rozwojowych i zaburzeń zachowania,
i)    poznawanie oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami związanymi z nikotyną,

      alkoholem, narkotykami;