Kontakt

Placówka Wsparcia Dziennego „Promyki Nadziei”
  • ul. Krakowska 15
  • 39-200 Dębica
  • e-mail: promyki.nadziei@wp.pl
  • tel. 14 683 56 82
  • PEKAO S.A O/Dębica nr 78 1240 4807 1111 0000 5536 6715