Bastiony Młodych

„Bastiony Młodych – obroń swoje wartości”

To był projekt autorski opracowany przez Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „DOBROĆ” i realizowany z wychowankami naszej Placówki. Projekt ten obejmował 6-dniowy cykl spotkań dla dzieci i młodzieży z niezwykłym dębickim patriotą i historykiem Panem Tomaszem CZAPLA, podczas których organizowane były zajęcia wychowawczo – edukacyjne z wykorzystaniem różnorodnych form, poświęcone tematyce WARTOŚCI  w życiu młodych. W ciągu zajęć młodzi uczestnicy wnikali w treść i znaczenie czterech wartości: prawdy, odpowiedzialności, męstwa i czystości, jako tych, które w ich młodym życiu podlegają najgłębszej konfrontacji, których rozumienie i przeżywanie jest miarą dojrzałego życia, przed którym stoją. 

Punktem wyjścia jest pytanie o znaczenie tych słów w świetle etyki chrześcijańskiej, a następnie refleksja nad zagrożeniami jakie niesie współczesny świat dla życia według tych wartości. Głównym punktem i treścią zadań programowych była wędrówka do czterech bastionów. Ich lokalizacja pojęciowa jest symboliczna, gdyż mianem „bastionu” (w kontekście historycznym – elementu fortyfikacji obronnej zamku) określamy w naszym projekcie konkretną wartość, której obrona w młodym życiu jest wyzwaniem i autentycznym dojrzewaniem do pełni człowieczeństwa. Każdy bastion był treścią kolejnego dnia i obejmował konkretne zadania do realizacji, koncentrując uwagę dzieci i młodzieży na temacie wartości.

Więcej zdjęć oraz relacje na bieżąco można obejrzeć na naszym Facebook’u 😉 Zapraszamy!

Słowa wdzięczności kierujemy również pod adresem
Urzędu Miasta Dębica
za współfinansowanie projektu
oraz Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego DOBROĆ
za przygotowanie, współfinansowanie
i koordynowanie zajęć dla dzieci i młodzieży.

 

Podziel się ze znajomymi ->
Facebook
Google+
http://promykinadziei.siostry.net/2019/08/18/bastiony-mlodych/
Twitter
Pinterest
LinkedIn